BEH V LODIČKÁCH

Propozície 2016

EVA HIGH HEELS RUN 2016

Hlavný organizátor:

 

o.z. Srdce pre talenty

Termín:

 

25.09.2016

Miesto:

 

Bratislava, Slovenská republika, AUPARK

Čas podujatia:

 

11:00 - 18:00 hod.

Štart behov/trať:

 

15:00 hod. EVA HIGH HEELS RUN  / 140 m

Pravidlá

 

Preteká sa podľa týchto propozícií

Kategórie:

 

EVA HIGH HEELS RUN:
- ženy rok narodenia do 2000
- muži rok narodenia do 2000

 

 

 

Prihlasovanie:

 

• on-line do 24.9.2016 prostredníctvom registračného formuláru na www.behvlodickach.sk

alebo osobne:

•  v predajniach ECCO a LINDEX od 18.8.2016 do 24.9.2016 v čase prevádzkových hodín predajní.
•  v registračnom stánku:
  - od 21.9. 2016 do 24.9.2016 od 10.00 do 18.00 hod. v OC AUPARK
  - v nedeľu 25.9.2016 od 10:00 - 14:00 (najneskôr do hodiny pred štartom konkrétneho behu)
Po riadnom vyplnení prihlasovacieho formuláru v registračnom stánku je možné zaplatiť priamo na mieste, kde obdržíte doklad o platbe a bude Vám vydané štartové číslo a štartový balíček. Pri prihlásení online vám systém ponúkne možnosť platby platobnou kartou. Po riadnom zaplatení štartovného vám bude zaslaný potvrdzovací mail o platbe, ako aj mail s čiarovým kódom, ktorý si vytlačte a prineste k prezentácií (vyzdvihnutiu štartového balíčku s číslom)

 

 

 

 

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel:

 

- v nedeľu 25.9.2016 od 10:00 - 14:00 (najneskôr do hodiny pred štartom konkrétneho behu)
Pre detailné informácie sledujte prosím aktuality k podujatiu na web stránke podujatia.

 

 

 

Štartovné:

 

EVA HIGH HEELS RUN   5 Eur
Výťažok zo štartovného bude poukázaný v plnej výške na konto Mišky Kevelyovej Názov účtu: Pomoc Miške Číslo účtu: SK85 0900 0000 0051 1065 9589    Variabilný symbol: 25092016
Zaplatené štartovné sa späť nevracia.

 

 

 

Štartový balík zahŕňa:

 

• štartové číslo s menom (pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 15.9.2016),
• bezplatné zapožičanie čipu na meranie času
• možnosť využiť šatne na prezlečenie sa,
• možnosť odložiť si osobné veci v úschovni,
• darčekové predmety a benefity od partnerov podujatia.

 

 

 

Účastnícky limit:

 

Usporiadateľ garantuje účasť a všetky benefity spojené s podujatím pre prvých 300 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným. Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartovného poplatku, kedy mu systém pridelí štartové číslo.

 

 

 

Možnosti platenia štartovného:

 

• platobnou kartou – pri registrácii on-line
• osobne v hotovosti v registračnom stánku EVA HIGH HEELS RUN
21.9. – 24.9.2016 od 10.00 do 18.00 hod. v OC AUPARK Bratislava
25.9. 2016 od 10.00 do 14.00 hod. OC AUPARK Bratislava (najneskôr do hodiny pred štartom konkrétneho behu)

 

 

 

Poistenie: 

 

Všetky účastníčky sú povinné zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárok na podujatí. Každá účastníčka štartuje na vlastnú zodpovednosť.
V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o Váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak Vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.

 

 

 

Meranie časov:

 

Meranie bude zabezpečené pomocou čipov.  Výkon pretekárok bez správne umiestneného funkčného čipu nebude môcť byť vyhodnotený! Pretekárky budú zaradené do výsledkovej listiny podľa "gun startu" (oficiálny čas – od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary). Vo výsledkovej listine bude aj informatívny údaj o dosiahnutom čistom čase.

 

 

 

Výsledky:

Budú zverejnené po skončení podujatia na webstránke a na informačnej tabuli pri registračnom stánku.

Výhry:

 

Ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov, alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony, alebo s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, výhra jej bude odovzdaná len so súhlasom jej zákonného alebo iného oprávneného zástupcu, ktorý preukáže oprávnenie konať v mene výhercu. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry, alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

V rámci EVA HIGH HEELS RUN je možné, aby pretekali aj muži, avšak budú vyhodnocovaní v samostatnej mužskej kategórií.

Beh v opätkoch

 

Minimálna výška opätku štartujúcich v Behu v lodičkách je 7cm. Za opätok sa v tomto prípade nepovažuje plná platforma, ale opätok s priemerom maximálne 3 cm. Súťažiace sa môžu postaviť na štart len v topánkach lodičkového typu /neakceptujú sa čižmy ani členkové čižmičky/. Maximálna výška opätku nie je limitovaná. Zároveň nie je možné pre lepšie upevnenie lodičiek na chodidlo použiť akékoľvek technické pomôcky (lepiaca páska, obväz a pod.)

 

 

 

Informácie:

 

Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na stránke www.behvlodickach.sk a na fan page www.facebook.com/behvlodickach

 

 

 

Kontakty:

 

e-mail: info@behvlodickach.sk

 

 

 

Šatne a úschovňa:

 

Možnosť prezlečenia sa a uschovania osobných vecí v priestoroch konania podujatia.

Zdravotná služba:

 

V priestore konania podujatia bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

 

 

 

 

 

Tešíme sa na Vás !!!

 

Generálni reklamní partneri


Exkluzívny partner

Hlavní reklamní partneri

Partneri

Mediálni partneri


Dodávatelia
mafer.sk
srdcepretalenty.sk